Austria - charakterystyka kraju winiarskiego

     Austria to stosunkowo nieduży kraj winiarski. Winnice znajdują się tu na podobnej szerokości geograficznej co uprawy w Burgundii. Wiele z najważniejszych regionów znajduje się wzdłuż rzeki Dunaj, ale znane z wysokiej jakości win miejsca znajdziemy również wokół Wiednia, w leżącym przy granicy z Węgrami Burgenlandzie oraz w położonej najbardziej na południe Styrii. Winiarstwo austriackie skupia się we wschodniej części kraju, a na klimat wpływa tu kilka czynników: masy powietrza płynące znad ciepłej Kotliny Panońskiej, równoważone przez zimne powietrze znad Alp, okazjonalnie moderowane również przez chłodny Atlantyk i ciepło z południa Europy. Istotną rolę odgrywa również Dunaj wraz ze swoimi dopływami oraz duże Jezioro Nezyderskie. W Austrii istnieją dwie główne klasyfikacje win. Pierwsza z nich wprowadza, na wzór niemiecki, pradykaty klasyfikujące wina ze względu na stopień dojrzałości winogron, druga, wzorem Francji, wprowadza apelacje DAC dla poszczególnych regionów, które mają gwarantować stały styl powstających w danych regionach win.

Zobacz wszystkie dobre wina z autrii.